zmierz.to

 • Infolinia: od poniedziałku do piątku 07:00 - 17:00
 • +48 575 450 050 48 386 99 99

C-Geo Edycja 2020 - Moduł "Wyrównanie ścisłe sieci poziomych i niwelacyjnych"

{JEZYK_10101}
C-Geo Edycja 2020 - Moduł "Wyrównanie ścisłe sieci poziomych i niwelacyjnych"
 • Producent : SOFTLINE
 • SOFTLINE
 • Dostępność : do 72h
 • Koszt wysyłki : 15,00

 • C-Geo Edycja 2020 - Moduł "Wyrównanie ścisłe sieci poziomych i niwelacyjnych"
295.20 Dostępny
Cena :

240,00 zł netto 295,20 zł brutto


C-GEO – Moduł Wyrównanie ścisłe sieci poziomej i niwelacyjnej

Moduł umożliwia wyrównanie ścisłe metodą najmniejszych kwadratów sieci poziomej i niwelacyjnej.
Maksymalna liczba punktów wyznaczanych wynsi aż 500. Dla sieci poziomej i niwelacyjnej dostępne są następujące opcje obliczeniowe:

 • Kontrola sieci - sprawdzenie czy wprowadzone dane są spójne, obliczenie wyrazów wolnych równań poprawek,
 • Wyrównanie sieci - wykonanie obliczenia współrzędnych i obserwacji wyrównanych (przed wyrównaniem przeprowadzana jest kontrola sieci),
 • Ocena dokładności projektu sieci - analiza projektu sieci przed pomiarem. Na podstawie projektowanych obserwacji (w miejsce wartości obserwacji można wpisywać liczbę zero) obliczane są błędy położenia punktów i błędy obserwacji po wyrównaniu.Dla sieci niwelacyjnej dodatkowo dostępna jest opcja:
 • Przemieszczenia – funkcja umożliwiająca wyznaczenie przemieszczeń pionowych punktów sieci niwelacyjnej. Kolejne etapy pomiarów niwelacyjnych zapisane na dysku należy wczytywać jako pomiar pierwotny i jako pomiar aktualny. Program wybierze punkty, które występują w obu pomiarach, wyznaczy ich przemieszczenia i błędy przemieszczeń. W raporcie umieszczone zostaną wyznaczone wartości.
Dla sieci poziomej należy wprowadzić:
 1. Współrzędne punktów nawiązania i współrzędne przybliżone punktów obliczanych. Kolejno wprowadza się: numer punktu, współrzędną X, Y. Jeżeli znane są błędy położenia punktu w kierunku X i Y wprowadza się je odpowiednio w kolumnie mx i my. Jeżeli znany jest błąd położenia punktu należy wprowadzić go w kolumnie mp. Punkty będące punktami nawiązania oznacza się przez naciśnięcie klawisza lub wybranie opcji "Nawiązanie" z menu podręcznego dostępnego po naciśnięciu prawego klawisza myszki lub przez naciśnięcie przycisku: . Wykonanie jednej z wymienionych czynności powoduje podświetlenie odpowiedniej komórki w kolumnie "Lp".
 2. Kąty. Kolejno należy wprowadzić: numery punktów, wartość kąta i błąd pomiaru kąta.
 3. Kierunki. Kolejno należy wprowadzić: numery punktów, wartość kierunku i błąd pomiaru kierunku.
 4. OdległościKolejno należy wprowadzić: numery punktów, wartość odległości i błąd pomiaru odległości. Jeżeli wprowadzona jest strefa (Opcje -> Obliczenia -> Strefa) to w pierwszym kroku wyrównania obliczane są odległości zredukowane do układu 1965 (kolumna D zred).
Dla sieci niwelacyjnej należy wprowadzić:
 1. Wysokości punktów nawiązania i wysokości przybliżone punktów obliczanych (wysokości nawiązania oznacza się analogicznie jak punkty nawiązania w sieci poziomej).
 2. Przewyższenia.Kolejno należy wprowadzić: numery punktów, wartość przewyższenia i błąd pomiaru przewyższenia.


Masz pytania odnośnie oglądanego produktu? Zadzwoń do Nas!

Infolinia: od poniedziałku do piątku 07:00 - 17:00

575 450 050

Wybierz ocenę:

Przepisz kod: weryfikator
weryfikator

Inne produkty z tej kategorii